Meteen naar de inhoud

Professionele tegenspraak in de lokale overheid: wie durft?

Is de tijd rijp voor een lokale tegenhanger van het rijksprogramma Dialoog en Ethiek? Hanne Bikker, Annelies Kroeskamp en Anne-Marie Buis deelden hun gedachten daarover in een interview dat ik hield voor het magazine van Vereniging van Gemeentesecretarissen. Met vragen als: Welk effect heeft tegenspraak op de samenleving? Is er een rol weggelegd voor de gemeentesecretaris?

Ook bespraken we de uitkomsten van de verkenning van een decentraal programma D&E, die Hanne deed in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij sprak in 11 gemeenten met allerlei betrokkenen.

Professionele tegenspraak bij gemeenten…. wie durft?