Meteen naar de inhoud

Filosoferen in organisaties

dialoog socratisch gesprek


Denkavontuur

Wil je ‘s een ander gesprek in je team?

Wil je denksessies aanbieden aan je medewerkers? 

Zoek je naar een origineel idee om het programma voor een vitaliteitsdag in te vullen? 

Bied je collega’s een denkavontuur!

  • Filosofische mini-gesprekken in pop-up denkmolen, 10 à 15 minuten
  • Een-op-een filosofische sessie fysiek of online, 20 à 45 minuten
  • Filosofische wandeling, 60 à 90 minuten
  • Socratisch gesprek met 5 tot 10 deelnemers, 60 à 120 minuten

Interessant voor: Gemeente, provincie, waterschap, woningcorporatie, zorginstelling, ziekenhuis, zorgverzekeraar en maatschappelijke organisaties

waar het om draait
  • Waarmee help je iemand? 
  • Wat maakt iets urgent? 
  • Wanneer moet je iets opruimen?
  • Doen verwachtingen ertoe? 
  • Waar zijn geen woorden voor?

Ervaringen van eerdere deelnemers met wie ik een filosofisch gesprek voerde

“De waarde van een filosofisch gesprek: elkaar de ruimte geven om van gedachten te wisselen” – Ardwil

“Een filosofisch gesprek inspireert mij om een vraagstuk vanuit een ander invalshoek te bekijken” – Carla

“In een filosofisch gesprek daal je samen af tot de fundamenten van waarheid en de grenzen van ons kennen. Een filosofisch gesprek is een levensverrijkende ervaring!” – Jesse

Filosofische gesprekken zijn een verrijking in een programma voor een vitaliteitsweek en academiedag. Of denk aan organisatiebrede activiteiten zoals een kennislab, sterk in je werk-week, medewerkersprogramma en teamontwikkeling. 

Wil je meer weten over deze methode? Stuur me een berichtje voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Spreekt een socratisch gesprek je meer aan? Klik op de button hieronder